وزیر امور خارجه ایران با موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موگرینی حمایت و تعهد مجدد اتحادیه اروپا نسبت به برجام را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش پرس شیعه، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سازمان‌ملل متحد دیدار کرد.

در این دیدار در خصوص آخرین وضعیت اجرای برجام گفتگو و تبادل نظر شد. در این دیدار موگرینی حمایت و تعهد مجدد اتحادیه اروپا نسبت به  برجام را مورد تاکید قرار داد.

بنابراین گزارش، وزیران خارجه ایران و ۵+۱قرار است در چارچوب برجام با یکدیگر دیدار کنند.