محمود عباس در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به اقدامات رژیم صهیونیستی و مساله فلسطین پرداخت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد: اسرائیل برای فرار از مسئولیت هایش در قبال پایان بخشیدن به اشغالگری فلسطین به بهانه جویی و وقت کشی متوسل می شود.

وی افزود:اسرائیل با مسائلی که از طریق سیاستهای استعماری اش ایجاد کرده افکار عمومی بین المللی را منحرف کرده است.