رئیس شورای اروپا برجام را توافقی چند جانبه خواند که برای همه امنیت بیشتر به همراه می آورد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت شورای اروپا، «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا در بخشی از اظهارات خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حفظ برجام را به عنوان توافقی چند جانبه خواستار شد که ضامن تامین امنیت بیشتر برای همه طرفین است.

وی همچنین به نمایندگی از جانب اتحادیه اروپا از ژاپن، کره جنوبی و دیگر دوستان نزدیک و متحدین راهبردی خواست تا برای خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره از راه های مسالمت آمیز تلاش کنند.