برنی ساندرز، پیروز رقابت‌های درون‌حزبی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ شد با این حال وی هنوز فاصله زیادی با هیلاری کلینتون دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ سناتور ساندرز توانست در ایالت مهم انتخابات روز گذشته (شنبه) یعنی واشنگتن پیروزی شود. وی همچنین آراء آلاسکا را نیز به خود اختصاص داد اما هنوز نتایج هاوایی اعلام نشده است.

ساندرز ۷۶ درصد آراء‌ واشنگتن و همچنین ۷۹ درصد آراء آلاسکا را بدست آورده است. کلینتون در این دو ایالت به ترتیب ۲۴ درصد و ۲۱ درصد بدست آورد.

واشنگتن مهمترین ایالت انتخابات روز گذشته بود که دارای ۱۰۱ نمایندگی حزبی است. آلاسکا دارای ۱۶ نمایندگی حزبی و آلاسکا ۲۵ نمایندگی حزبی است.

علی‌رغم این پیروزی‌ها، ساندرز در تلاش برای رسیدن به کلینتون با مشکل مواجه است. کلینتون پیس از انتخابات شنبه دارای ۱۲۲۳ نمایندگی حزبی در برابر ۹۲۰ نمایندگی حزبی ساندرز بود.

زمانی که نمایندگی‌های حزبی بزرگ (superdelegates) – اعضای حزب که می‌توانند از هر کدام از نامزدها حمایت کنند – که تاکنون حمایت خود را وقف کلینتون کرده‌اند به حساب آوریم نسبت دو نامزد ۱۶۹۲ به ۹۲۰ می‌شود.

برای بدست آوردن نمایندگی حزب به ۲۳۸۳ نمایندگی حزبی نیاز است.