طوفان ماریا با سرعت ۱۸۵ کیلومتر بر ساعت پورتوریکو را در نوردید و جریان برق کل جزیره را قطع کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، طوفان ماریا ساعاتی پیش «پورتوریکو» آمریکا را در نوردید و ۳.۵ میلیون نفر از سکنه این جزیره را در خاموشی فرو برد.

سرعت ماریاحین عبور از پورتوریکو ۱۸۵ کیلومتر بر ساعت برآورد شد.

در واکنش به وضعیت موجود، فرمانداری جزیره فرمان منع تردد از ساعت ۶ بعد از ظهر امروز به وقت محلی تا صبح روز شنبه را صادر کرد.