رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که هر بانکی بخواهد با کره شمالی همکاری داشته باشد، از دسترسی به نظام مالی آمریکا منع می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا  اعلام کرد که بانک های خارجی که با کره شمالی کار می کنند از کار با سیستم اقتصادی آمریکا محروم هستند.

ترامپ گفت: هر بانک خارجی که با پیونگ یانگ همکاری می کند از دسترسی به سیستم مالی آمریکا محروم خواهد شد و این که دیگران در زمینه مالی از این کشور حمایت می کنند، غیر قابل قبول است.

وی افزود: در مدتی بسیار طولانی، کره شمالی اجازه داشته تا از نظام مالی بین‌المللی سوءاستفاده کند. تحمل این اقدام سخیف دیگر امکان ندارد.

گفتنی است که این تحریم ها شامل شرکت هایی که خدمات فنی و تکنولوژی نیز به پیونگ یانگ ارائه می دهند نیز می شود.