وزیر امور خارجه بحرین مدعی شد که ایران به توافق هسته ای احترام نگذاشته و به این توافق پایبندی ندارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسکای نیوز عربی، «خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر امور خارجه بحرین مدعی شد: طرف آمریکایی می داند که ایران تعهدی به توافق هسته ای ندارد.

وی در ادامه ادعاهایش عنوان کرد: اظهارات رئیس جمهور ایران در مورد بحرین غیرقابل قبول است.

وزیر خارجه بحرین با ادعای اینکه ایران باید تفکر صدور انقلاب را متوقف کند، افزود: ما مسئله گفتگو با ایران را رد نمی کنیم و با آن مخالف نیستیم.