نیروهای امنیتی لبنان از کشف یک خودروی حامل مواد منفجره در مسیر خودروی وزیر کشور لبنان خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، نیروهای امنیتی لبنان اعلام کردند که خودروی نهاد المشنوق، وزیر کشور لبنان بعد از مشارکت در مراسم آغاز سال هجری قمری در مسجد الامین قصد داشت به سمت پل فؤاد شهاب حرکت کند اما این نیروها به یک خودروی حامل مواد مشکوک که در گوشه ای پارک شده بود مشکوک شدند و سگهای نیروهای پلیس به این خودرو حساسیت نشان دادند.

کارشناسان مربوطه توانستند مواد مشکوکی را در صندوق هایی در این خودرو شناسایی کنند که بعد از اجرای تحقیقات مشخص شد مواد اشتعال زا در این خودرو تعبیه شده بود و شماره تلفن مرتبط با خودرو که در اسناد امنیتی ثبت شده به صاحب این خودرو تعلق ندارد.