رسانه های رژیم صهیونیستی از بمباران اطراف فرودگاه دمشق از سوی جنگنده های این رژیم خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه، النشره به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی از بمباران اطراف فرودگاه دمشق در شب گذشته خبر داد.

رسانه های صهیونیست گزارش دادند که جنگنده های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان فرودگاه دمشق را اطراف فرودگاه دمشق را بمباران کرده اند.

این رسانه ها اشاره ای به اهداف بمباران شده و تلفات این یورش نکردند.