منابع عراقی دو نقشه از مناطقی که هنوز تحت اشغال داعش تکفیری ها در استان های الانبار و کرکوک هستند، منتشر کرده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النهرین، منابع عراقی دو نقشه از مناطقی که هنوز در استان های الانبار و کرکوک تحت اشغال تکفیری هاست، منتشر کردند.

در نقشه مربوط به استان الانبار به خوبی مشخص است که مناطق راوه و القائم به عنوان دو منطقه مهم در غرب عراق در اشغال داعش است. مناطق دیگری مانند الکرابله، الفاروق و محله القادسیه نیز در مناطق تحت اشغال داعش مشخص است. مناطقی که با رنگ سبز نشان داده شده است از اشغال داعش آزاد شده است و نوار قرمز رنگ خطوط تماس و درگیری را نشان می دهد. مناطقی که با رنگ خاکستری است نیز همانطور که اشاره شد مناطق تحت اشغال تکفیری ها در غرب الانبار است.

در نقشه مربوط به  جنوب غرب کرکوک به خوبی مشخص می شود که مناطق الحویجه، الرشاد، العباسی و الزاب از عمده ترین مناطق تحت اشغال تکفیری ها محسوب می شود. در این نقشه مناطق آزاد شده به رنگ سبز، مناطق درگیری با خطوط قرمز و مناطق تحت اشغال داعش با رنگ خاکستری مشخص شده است.