سامانه موشکی خرمشهر برای نخستین بار در مراسم رژه نیروهای مسلح رونمایی شد.

به گزارش پرس شیعه، سامانه موشکی خرمشهر در مراسم رژه نیروهای مسلح رونمایی شد.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در توضیحی راجع به سامانه موشکی خرمشهر گفت: این موشک با وزن یک تن و  برد ۲۰۰۰ کیلومتر تا برد ۱۸۰۰ کیلومتر سر جنگی را با خود حمل می کند.

وی افزود: این سامانه می تواند به جای یک کلاهک چندین کلاهک را برای زدن چند هدف حمل نماید.

موشک بالستیک خرمشهر توسط نیروی هوا فضای سپاه تولید و نخستین بار است که به نمایش در می آید.