منابع عراقی از هلاکت یک سرکرده بارز داعش در مناطق شمال شرقی استان دیالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از النشره، مزهر العزاوی فرمانده عملیات دجله عراق از هلاکت یک سرکرده داعش خبر داد.

وی افزود: بر اثر حمله هوایی به بوستانهای المخیسه در شمال شرق استان دیالی عراق یک سرکرده بارز داعش به همراه چهار نفر از همراهانش به هلاکت رسیدند. این عملیات بر اساس اطلاعات دقیق رخ داد.

شایان ذکر است تروریستهای داعش که بیشتر مناطق تحت اشغال خود را در عراق از دست داده اند هر ازگاهی دست به تحرکاتی محدود در برخی مناطق دیگر از جمله استان دیالی می زنند.