فیلم عزاداری شیعیان در اولین جمعه ماه محرم در کشور نیجریه در ادامه قابل دریافت است.

به گزارش پرس شیعه، فیلم عزاداری شیعیان در اولین جمعه ماه محرم در کشور نیجریه از لینک بالا ه قابل دریافت است.

این فیلم عرض ارادت شیعیان این کشور را به حضرت اباعبدالله است و عزاداری آنها بر مصائب سیدالشهدا و مخصوصاً شش ماهه کربلا حضرت علی اصغر(ع) نشان می دهد.