دادگاه عالی امارات امروز یکشنبه طی حکمی ۱۱ نفر از ۴۱ متهم به طراحی عملیات تروریستی در این کشور را به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی امارات امروز یکشنبه طی حکمی ۱۱ نفر از مجموع ۴۱ متهم تشکیل گروه معروف به «گروه جوانان المناره» که برای اجرای عملیات های تروریستی در این کشور طرح ریزی کرده بودند، به حبس ابد محکوم کرد.

این دادگاه همچنین احکام حبس به مدت ۳ تا ۱۵ سال برای دیگر افراد این گروه صادر و ۷ متهم را از اتهامات وارده اعم از گرایش به افکار تکفیری تروریستی با هدف اجرای عملیات های تروریستی در داخل کشور و به خطر انداختن امنیت و سلامت افراد تبرئه کرد.