نخست وزیر کانادا طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد از وضعیت نامناسب بومیان این کشور، گفت که کشورش به خاطر وجود چنین وضعی شرمسار است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی صباح، درحالیکه رهبران بسیاری از کشورهای حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل در سخنرانی های خود از تلاش دولت های این کشورها برای زندگی مردم خود و همچنین رشد و توسعه خود سخن می گویند، «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا در سخرانی اخیر خود در سازمان ملل از وضعیت ناگوار مردم بومی کانادا انتقاد کرده و دولت های این کشور از جمله دولت خود را به بی اعتنایی به وضعیت مردم بومی این کشور متهم کرد.

بر اساس این گزارش، ترودو گفت: در خصوص مردم بومی کانادا، تجربه نشان داده که آنها دچار تحقیر، بی اعتنایی و سوء استفاده در دوران دولت های مختلف در این کشور استفاده قرار گرفته و به حقوق آنها احترام گذاشته نشده است.

نخست وزیر کانادا همچنین این مساله را یکی از شکست های بزرگ در تاریخ این کشور دانست و افزود: ما به شدت شرمسار هستیم. امروز، هنوز هم به حقوق بسیاری از مردم بومی (کانادا) احترام گذاشته نمی شود.