بندرعباس – جانشین فرمانده ارتش جمهوری اسلامی گفت: نیروهای مسلح ایران دارای انسجام و همبستگی مثال زدنی دارند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، امیر احمد رضا پوردستان در گفتگو با مهر در مورد قدرت جمهوری اسلامی در مواجهه با هرگونه تهدید خارجی بیان داشت: نیروهای مسلح متناسب با تهدید، ظرفیت های لازم و تهاجمی ایجاد می شود این راهبردی است که در نیروهای مسلح ما توسط ستاد کل مشترک نیروهای مسلح تهیه و ترسیم شده است.

وی عنوان کرد: در دفاع زمینی، هوایی و دریایی با کمک صنعت دفاعی و جوانان دانش بنیان توانسته ایم گامهای بلندی در زمینه خودکفایی در تولیدات تجهیزات نظامی برداریم و امروز به این اعتماد، باور و توانمندی رسیده ایم که به شایستگی می توانیم از مرزهای جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم.

امیر پوردستان اظهارداشت: اگر دشمنی بخواهد به خیال خامی تهدیدش را عملی کند با پاسخ کوبنده و پشیمان کننده ای روبرو خواهد شد.

جانشین فرمانده ارتش خاطرنشان کرد: ارتش، سپاه و نیروی انتظامی طرح های هماهنگ و تکمیل کننده همدیگر را آماده دارند که در رزمایش ها در حال تمرین و پیاده سازی آن هستند.

وی با تاکید بر این نکته نقاط ضعف و قوت دشمنان را می دانیم، ابرازداشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران متناسب با نقاط ضعف و قوت دشمنان اماده شده اند و اگر حرکتی از سوی دشمنان انجام شود قطعا این توانمندی در نیروهای مسلح وجود دارد که دشمن را از کرده خود پشیمان کند و مرزهای جمهوری اسلامی را قتل گاه دشمنان نظام جمهوری اسلامی کند.

منبع؛ مهر