یک کارشناس مصری با اشاره به وارد شدن عربستان به یک جنگ فرسایشی با یمن گفت که تاریخ نشان می‌دهد که ناکامی و شکست سرانجام تمامی متجاوزان به یمن بوده است.

به گزارش پرس شیعه؛ محمد حجازی کارشناس مصری در مصاحبه‌ای به بررسی یک سال تجاوز عربستان سعودی و همپیمانانش به مردم یمن پرداخت.

وی در این مصاحبه گفت: یمن همواره کشوری قبیله‌ای بوده و قبایل این کشور همواره بر اساس سنت‌ها و رسوم اولیه خود رفتار کرده و قبایل آن به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده که ارتباط ضعیفی با هر گونه حکومت مرکزی داشته و هر دولت مرکزی برای آنکه این قبایل را با خود همراه کند این اقدام را با پول یا وعده و وعید انجام می‌داد.

جنگ با یمن عربستان را فرسوده خواهد کرد

این کارشناس مصری اضافه کرد: مداخله خارجی در امور یمن از سوی تمامی قبیله‌ها حتی با وجود اختلافات، مردود بوده است و “جمال عبدالناصر” رئیس جمهور اسبق مصر نیز نتوانست با مداخله نظامی در امور داخلی یمن مداخله کند. به همین دلیل عربستان نیز در این جنگ ناکام خواهد مانده و جنگ با یمن آن را فرسوده خواهد کرد همانطور که عبدالناصر و دیگر اشغالگران را فرسوده کرد.
تاریخ نشان می‌دهد شکست و ناکامی سرانجام تمامی متجاوزان به یمن بوده است

حجازی در پاسخ به سوال دیگری درباره نقش کمیته‌های مردمی و ارتش یمن در اداره مقاومت در برابر تجاوزهای سعودی گفت: ملت یمن و کمیته‌های مردمی آن امروز بیش از هر زمان دیگری در مقابله با متجاوزان چه عربستان باشد چه غیر آن، سازماندهی شده هستند و پیشینه‌های تاریخی نشان می‌دهد که شکست وناکامی سرانجام تمامی متجاوزان به یمن بوده است.

وی درباره آینده سیاسی در یمن گفت: به نظر می‌رسد که در حال حاضر هیچگونه آینده سیاسی در یمن نمی‌توان متصور شد و گمان می‌رود که عربستان همچنان به حملات خود به یمن ادامه خواهد تا آن که از این جنگ فرسوده شده و مجبور به توقف آن شود. پس از آن امکان دارد که سران قبال یمنی به یک چارچوبی برای تشکیل دولت مرکزی دست پیدا کنند.