دادستان دیوان کیفری بین المللی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با محمد جواد ظریف  وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پرس شیعه، خانم بن سودا دادستان دیوان کیفری بین المللی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با محمد جواد ظریف  وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.