معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد که موضوع سلاح مقاومت به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.

به گزارش پرس شیعه ، موسی ابومرزوق معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن تاکید کرد که موضوع سلاح مقاومت به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.

موسی ابومرزوق اظهار داشت که حتی در مراحل قبلی نیز گفتگو و مذاکره ای در مورد سلاح مقاومت انجام نگرفته است.

ابومرزوق اظهار داشت که سلاح مقاومت متعلق به تمامی فلسطینیان است و تضمینی برای مقابله و رویارویی با تجاوزات و جنایات رژیم اشغالگر است، به همین خاطر هرگز نمی توان خدشه ای به آن وارد کرد.

وی گفت که جنبش متبوعش آماده است تا مسئولیت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح را با تشکیلات خودگردان تقسیم کند.

موسی ابومرزوق در ادامه تصریح کرد که جنبش فتح و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان باید سریعا به طرح حماس برای تحقق آشتی ملی فلسطین از طریق لغو تمامی تدابیر اتخاذ شده علیه نوار غزه و حضور دولت وفاق ملی در غزه به منظور به عهده گرفتن مسئولیت های کامل خود پاسخ دهند.