محققان در شرق استرالیا شهری از اختاپوس ها کشف کرده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از هرالد تایمز آنلاین، گروهی از محققان بین المللی شهر زیردریایی اختاپوس ها را کشف کرده اند و آن را Octlanis نامیدند. این شهر حاوی توده های بزرگ و زیاد شن و صدف است که حدود ۱۵ سفالوپود در آن زندگی می کنند.  سفالوپودها گروهی از موجودات هستند که اختاپوس ها و ماهیان مرکب را شامل می شود.

این محققان ویدئویی ۱۰ ساعته از این شهر ثبت کرده اند که نشان می دهد برخلاف تصور عمومی که اختاپوس ها موجودات تنهایی هستند، آنها به طور گروهی زندگی می کنند و رفتارهای اجتماعی از خود نشان می دهند. این شهر اختاپوس ها در عمق ۱۰ تا ۱۵ متری  آب و در خلیج جرویس واقع در شرق استرلیا قرار دارد.

 دیوید شیل از دانشگاه آلاسکا پاسیفیک و همراهانش رفتارهای اجتماعی اختاپوس های این شهر را رصد کرده اند.

این درحالی است که در ۲۰۰۹ میلادی نیز گروه مجزایی از اختاپوس ها کشف شدند.