کتاب «فهم جوانی در مدرنیته متأخر» اثر آلن فرانس، با حضور  علی‌اکبر تاج‌مزینانی، محمدسعید ذکایی و مصطفی درویشی، مترجم کتاب، نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «فهم جوانی در مدرنیته متأخر» اثر آلن فرانس، با حضور  علی‌اکبر تاج‌مزینانی، محمدسعید ذکایی و مصطفی درویشی، مترجم کتاب، نقد و بررسی می‌شود.

این برنامه روز چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ صبح در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد.

کتاب «فهم جوانی در مدرنیته متأخر» نوشته آلن فرانس، استاددانشگاه آکلند نیوزیلند، است که توسط مصطفی درویشی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ترجمه و با همکاری شورای اجتماعی کشور منتشر شده است.

«ساخت جوانی مدرن»،  «علم و عصر خرد: «کشف دوره جوانی»»، «علوم اجتماعی و سیاسی‏‌سازی مسأله جوانان»، «تحولات جوانی در عصر عدم قطعیت»، «جوانی، آموزش و سیاست‌های ادغام»، «جوانی تهدیدکننده و آینده‌های پرمخاطره»، «تجاری‌شدن و کالایی‌شدن جوانی»، «فرهنگ جوانان و رشد نسل مخاطره‌پذیر» و «ماهیت در حال تغییر جوانی در مدرنیته متأخر؟» عناوین نُه فصل این کتاب است.

از همه پژوهشگران و علاقه‌مندان دعوت می‌شود در این برنامه شرکت نمایند.