استاد درس اخلاق حوزه با تأکید بر این که خروجی حوزه باید افرادی عالم و متخلق به اخلاق حسنه باشد، گفت: قوام حوزه به علم و عمل و اخلاقیات است.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام والمسلمین هادی عباسی خراسانی در گفت‌وگو با خبرنگار رسا، با بیان این که هویت طلبگی به علم و عمل بستگی دارد، ابراز داشت: چراکه طلبگی و روحانیت و حوزه تداوم رسالت انبیاءالهی است و کار انبیاء الهی دعوت به خدا و انسان سازی بوده و این مسیر امروز در میان حوزویان ادامه دارد.

استاد درس خارج حوزه تأکید کرد: هویت طلبه به این است که به لحاظ علمی پربار شود، در دروس قوی باشد و دوم آن که اهل عمل باشد یعنی تقوا، چراکه وقتی تقوا آمد اطاعت هم می آید و طلبه ای که مطیع خدا باشد بدون شک در آینده موفق خواهد بود.

وی اضافه کرد: به همین جهت ما دو نوع آیات داریم، یک سری آیات داریم که دستور می دهد بخوانید تا به پرورش و تزکیه برسید و یک سری از آیات تأکید می کند که اهل تزکیه باشید تا به علم حقیقی برسید، همچنانکه آیاتی با تعابیر «یزکیهم و یعلمهم الکتاب» در قرآن فراوان است.

حجت الاسلام والمسلمین عباسی خراسانی با بیان این که در حوزه علمیه پرورش مقدم بر آموزش است، خاطرنشان کرد: حوزه آموزش ندارد که پرورش داشته باشد بلکه پرورش دارد که از آن به آموزش برسد و اصلا امتیاز حوزه با دیگر مجامع آموزشی همین است همچنان که رهبر معظم انقلاب فرمودند فرق بین اسلام و دنیای غرب این است که آنها زن دارند ولی خانواده ندارند ولی اسلام هم زن دارد و هم خانواده.

وی تصریح کرد: فرق حوزه این است که دیگر آکادمی های علمی شاید ارزش خاصی برای تقوا قائل نباشند ولی این مسأله در حوزه یک اصل ضروری ، هرچند باید توجه داشته باشیم که همه علوم، اسلامی هستند چراکه به نوعی به ارتباط بین انسان و خدا می رسد و انسان وقتی انس با خدا و دیگران و خودش داشته باشد به کمال می رسد.

استاد درس اخلاق حوزه با تأکید بر این که خروجی حوزه باید افرادی عالم و متخلق به اخلاق حسنه باشد، خاطرنشان ساخت: قوام حوزه به علم و عمل و اخلاقیات است و در غیر این صورت باید اطمینان داشته باشیم که از هویت طلبگی و هویت حوزوی خودمان به صورت کامل فاصله گرفته ایم و باید به دنبال اصلاح باشیم.

منبع؛ رسا