سی و دومین نشست پژوهشی گروه علوم قرآن و حدیث با موضوع زیبایی‌شناسی عاشورا ۴ مهرماه در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، سی و دومین نشست پژوهشی گروه علوم قرآن و حدیث با موضوع زیبایی شناسی عاشورا برگزار می شود.

این نشست پژوهشی با  با ارائه سیدمهدی امام جمعه، دانشیار گروه فلسفه برپا می شود.

نشست پژوهشی «زیبایی‌شناسی عاشورا» سه شنبه ۴مهرماه از ساعت ۱۰تا ۱۲ در محل دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی و در تالار رسول ربانی برگزار می شود.