رئیس جمهورسوریه تاکید کرد که اکثریت ملتهای عربی در کنار سوری ها و در برابر تروریسم ایستاده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در جریان دیدار با یک هیات پارلمانی از موریتانی تاکید کرد که سفر هیاتهای مردمی عربی به سوری یک معنی خاص و بزرگ برای مردم این کشور دارد، به این دلیل که نشان می دهد اکثریت ملتهای عربی در کنار سوری ها و در برابر تروریسم و خون ریزی و نابودی اماکن مهم این کشور ایستاده اند این در حالیست که اعرابی که از تروریسم علیه سوریه حمایت مالی کردند در برابر این اکثریت به حساب نمی آیند.

وی افزود: گفتگوهای فکری میان پارلمان ها و احزاب بسیار مهم است تا بدین وسیله یک دیدگاه یک پارچه در قبال مسائل مختلف پیش روی امت عربی به دست آید. تنوع در منطقه عربی یک تنوع طبیعی است و باید یک دیدگاه فراگیر در خصوص مساله گرایش ها وجود داشته باشد تا بتوانیم از جنگ هویت که شاهد آن هستیم خارج شویم.