شورای عالی همه پرسی اقلیم کردستان عراق در واکنش به انتشار اخبار ضدونقیض درباره به تاخیر افتادن این همه پرسی بیانیه ای را صادر وتاکیدکرد که همه پرسی اقلیم کردستان در تاریخ مقرر برگزار میشود.

به گزارش پرس شیعه، در بیانیه صادره از سوی شورای عالی همه پرسی اقلیم کردستان عراق آمده است: برخی نهادهای رسانه ای خبری را به نقل از سخنان بافیل طالبانی، معاون رئیس دولت اقلیم درباره توافق حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق مبنی بر پذیرش طرح ارائه شده از سوی سازمان ملل، آمریکا، فرانسه و انگلیس برای به تاخیر انداختن همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق منتشر کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما در شورای عالی همه پرسی تاکید می کنیم که این خبر کاملا بی پایه و اساس است و همه پرسی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد.

دقایقی قبل سایت خبری روسیه الیوم به نقل از بافل طالبانی از به تاخیر افتادن همه پرسی اقلیم کردستان عراق که قرار است ۲۵ سپتامبر برگزار شود خبر داده بود.