مشاور رسانه ای رئیس اقلیم کردستان بر برگزاری همه پرسی در موعد مقرر تاکید و اعلام کرد که شایعات سبب تعویق آن نمی شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، کفاح محمود مشاور رسانه ای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: همه پرسی اقلیم کردستان در موعد مقرر برگزار می شود و شایعات آن را به تعویق نمی اندازد.

وی ضمن تکذیب اخباری که درباره به تعویق افتادن همه پرسی استقلال اقلیم مطرح می شود تاکید کرد که اخباری که درباره موافقت کردستان عراق با تعویق برگزاری همه پرسی مطرح می شود کذب و بی اساس است.

کفاح محمود تاکید کرد: همه پرسی در موعد مقرر برگزار می شود و شایعات سبب مانع تراشی در مسیر برگزاری آن نخواهد شد. اقلیم کردستان همچنان بر گشودن باب گفتگوها با بغداد درباره همه پرسی تمایل دارد و این درب بسته نخواهد شد زیرا سیاست اقلیم گفتگو و توافق است.

این درحالی است که شورای عالی همه پرسی اقلیم کردستان نیز بر برگزاری همه پرسی در موعد مقرر تاکید کرده است.