ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در حومه شرقی رقه و حومه شمالی حماه توانست کنترل مناطق جدیدی را در این بخشها به دست بگیرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، نیروهای ارتش سوریه توانستند به صورت کامل کنترل حومه شرقی رقه از جمله منطقه معدان یکی از مهم ترین پایگاه های داعش در این منطقه را به دست بگیرند.

این موفقیت بعد از آن صورت گرفت که نیروهای سوری حاضر در شرق رقه به نیروهایی که از حومه غربی دیر الزور می آمدند رسیدند. بدین ترتیب ارتش سوریه کنترل بخش جنوبی رود فرات را به صورت کامل در دست گرفت.

اسپوتنیک نیز گزارش داد که ارتش سوریه همچنین در ادامه پیشروی خود در حومه شمالی حماه بر دو روستای قبیبات و ام حارتین بعد از به دست گرفتن کنترل تپه الاسود واقع در حومه حماه مسلط شده و مواضع عناصر مسلح در اللطامنه و کفر زیتا واقع در حومه شمالی حماه را زیر آتش توپخانه خود قرار داد. حملات نیروی هوایی ارتش نیز موجب هلاکت تعدادی از عناصر جبهه النصره در این منطقه شده است.