وزیر خارجه سوریه سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، ولید معلم، وزیر خارجه سوریه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: امروزه برخی قدرتها تلاش دارند بار دیگر جهان را به سمت تک قطبی شدن بکشانند و در مقابل برخی قدرتها تلاش میکنند تا جهانی عادلانه تر بسازند.