وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه ای به مناسبت آزمایش موشک خرمشهر، مدعی شد که ایران به دنبال بدل شدن به قدرتی جهانی است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تایمز اسرائیل، «آویدگور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در خصوص آزمایش موشک جدید «خرمشهر» ساخت ایران که به گفته مقام های نظامی کشورمان می تواند خاک سرزمین های اشغالی را تحت پوشش خود قرار دهد، گفت که این اقدام ایران آزمایشی برای تحریک کردن آمریکا و تمام جهان است.

لیبرمن با انتشار بیانیه ای مدعی شد: موشک بالستیکی که تسلط ایران آزمایش شد نه تنها اقدامی تحریک آمیز و سیلی به صورت آمریکا و متحدین این کشور و اقدامی تحریک کننده برای آزمایش آنها بوده بلکه تمایلات ایرانیان برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی و تهدید کشورهای خاورمیانه و تمام کشورهای جهان را بیشتر به اثبات رساند.

لیبرمن در ادامه یاوه گویی های خود علیه کشورمان آورده است: تصور کنید اگر ایران به تسلیحات هسته ای دست یابد چه رخ خواهد داد. ما نمی توانیم اجازه دهیم چنین چیزی اتفاق بیفتد.