وزیر خارجه بحرین سخنرانی خود را در سازمان ملل آغاز کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد: تحقق ثبات در خاورمیانه نیاز به اراده سیاسی مشترک دارد و باید در برابر تمام افراد و نظام هایی که از تروریسم حمایت مالی می کنند، ایستاد.