در حالیکه مردم شهر کادونای نیجریه با برپای مراسم عزاداری به استقبال ماه محرم رفتند نیروهای ارتش این کشور به عزاداران حسینی در شهر کادونا حمله کردند.

به گزارش پرس شیعه، حمله نیروهای نیجریایی به عزاداران حسینی در شهر کادونای این کشور هم چنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش مردم نیجریه برای گرامیداشت ماه محرم و شهادت مظلومانه امام حسین(ع) مجالس عزایی در شهر کادونا بر پا کردند.

این در حالیست که نیروهای امنیتی این شهر به مجالس عزای حسینی یورش بدند.

در جریان این حمله تعدادی از عزاداران حسینی مجروح شدند.

گفتنی است که طی دو سال اخیر شیعیان در نیجریه در ماه محرم در معرض حمله نیروهای ارتش این کشور قرار گرفته اند.