میانگین قیمن نفت ایران با ورود تقاضاهای جدید از ژاپن و کره جنوبی همچنین احتمال خرید نفت توسط شرکت توتال فرانسه در محدوده ۳۰ دلار در هر بشکه دادوستد شد.

به گزارش پرس شیعه، براساس آمار بدست آمده بهای هر بشکه نفت سبک آمریکا با ۴۰ سنت افزایش به ۳۳٫۶۲ دلار و هر بشکه نفت سبک برنت دریای شمال با ۸۵ سنت افزایش به رقم ۳۴٫۷۴ دلار به فروش رسید.

همچنین سبد نفتی اوپک با جهش قیمت مواجه شد و به ۲۸٫۸۰ سنت در هر بشکه رسید.

میانگین قیمت نفت ایران با ورود تقاضاهای جدید از ژاپن و کره جنوبی همچنین احتمال خرید نفت توسط شرکت توتال فرانسه در محدوده ۳۰ دلار در هر بشکه دادوستد شد.