نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۱۴ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، صهیونیستها به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

طبق اعلام شاهدان عینی، به دنبال این حمله، درگیری شدیدی میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که به دنبال این درگیری ها ۱۴ شهروند فلسطینی بدون تفهیم اتهام بازداشت شدند.