استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این که در عالم هستی چیزی مانند زبان و سخن گفتن در سعادت و شقاوت انسان مؤثر نیست، گفت: سخن نرم جاذب قلب ها و الفت دهنده میان انسان ها است.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام رنجبر، استاد حوزه علمیه قم بعد از ظهر امروز در برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما با بیان این که هیچ چیز مانند زبان و سخن گفتن در سعادت و شقاوت انسان مؤثر نیست، گفت: سخن معرف شخصیت و فکر انسان است و در تعالیم دینی ما هم بیان شده که سخن بگو تا شناخته شوی برهمین اساس و به دلیل اثراتی که سخن در روح و روان انسان ها دارد، در اسلام و در سبک زندگی ایرانی برای سخن گفتن هم مانند سایر اعمال آدابی بیان شده و در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بزرگان دینی ما اولین ادب سخن گفتن را نرم سخن گفتن می دانند و می گویند انسان نباید با دیگران بلند سخن گفته و صدای خود را روی دیگران بلند کند زیرا هیچ انسانی بر دیگری برتری ندارد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: یکی دیگر از معانی نرم سخن گفتن این است که انسان از روی دلسوزی با دیگران سخن بگوید نه این که با سخن گفتن خود به دنبال تخریب شخصیت دیگران و تمسخر آنها باشد.

وی با تأکید بر این که زخمی که در اثر یک سخن ایجاد می شود گاهی ممکن است از اثر یک شمشیر هم عمیق تر بوده و تا آخر عمر از قلب و روح فرد پاک نشود، تصریح کرد: به همین دلیل باید مراقب سخن گفتن خود باشیم و در ابتدا فکر کرده و پس از آن سخن بگوییم تا بتوانیم از سخن به درستی استفاده کنیم.

حجت الاسلام رنجبر ادامه داد: همچنین انسان باید بداند که هر سخن را در کجا و در چه موقع به کار برد زیرا ممکن است یک سخن بسیار زیبا باشد ولی با بکاربردن آن در یک جای نامناسب آن سخن و کلام ارزش خود را از دست بدهد.

وی افزود: انسان نباید قبل از این که سخن طرف مقابل تمام شده شروع به سخن گفتن کند و بهتر است سخن انسان کم ولی پر مغز و معنا باشد تا بتواند اثر گذاری لازم را داشته باشد.

استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: انسان باید همواره سخنان خوب به زبان آورد و اگر انسانی در جایی سخن خوبی نداشت بهتر است سکوت کند تا این که با سخنان نابجا موجب از بین رفتن آبرو و تخریب شخصیت خود و دیگران شود.