یکی از فرماندهان بلندپایه‌ اتحادیه‌ میهنی کرستان عراق تنها یک روز مانده‌ به‌ برگزاری همه‌ پرسی این اقلیم، به‌ شدت به‌ مسعود بارزانی حمله‌ کرد.

به‌ گزارش پرس شیعه، لاهور شیخ جنگی، از اعضای بلندپایه‌ اتحادیه‌ میهنی و فرمانده‌ گردان ضد ترور اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ ای که‌ لحظاتی پیش منتشر کرد، تحرکات حزب دمکرات کردستان عراق بر علیه‌ اتحادیه‌ میهنی را به‌ شدت محکوم کرد.

وی در بیانیه‌ خویش اشاره‌ کرده‌ است: جای بسی تاسف است که‌ تلاش صد ساله‌ مردم کرد به‌ بازیچه‌ دست حزب دمکرات کردستان عراق برای حفاظت از خود تبدیل شده‌ است، آنها در این چارچوب و با نام دفاع از همه‌ پرسی و زیر لوای استقلال از تمامی راه‌ های ممکن برای متهم کردن مردم و اعضای اتحادیه‌ میهنی کردستان عراق سود می جویند.

وی در ادامه‌ بیانیه‌ خویش آورده‌ است: این خبرها که‌ از رسانه‌ های حزب دمکرات منتشر می شود تنها به‌ این دلیل انجام می شود تا اتحادیه‌ میهنی و مردم کرکوک و مناطق مورد اختلاف را به‌ جنگی داخلی وارد کنند و بدین طریق خواهند توانست با تضعیف رقیبان خویش هرچه‌ بیشتر قدرت را به‌ انحصار خویش در خواهند آورند، قدرتی که‌ تنها در راستای منافع و تک روی های مسعود بارزانی خواهد بود تا هیچ کس توان مقابله‌ با مطامع وی را در آینده‌ نداشته‌ باشد.

شایان ذکر است که‌ فردا قرار است تا همه‌ پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق برگزار شود و اختلاف نظرها مابین اتحادیه‌ میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق در این خصوص بالا گرفته‌ است.