عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: صحنه ها و پیروزی های مقاومت اسلامی در سوریه عراق و دیگر مناطق دنیا رفته نشان دهنده حقانیت این انقلاب اسلامی است.

به گزارش پرس شیعه، سردار احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبری که صبح امروز برگزار شد، گفت: سه جریان بزرگ تاریخ را در این زمان همزمان داریم، عاشورا، دفاع مقدس و جریان مقاومت.

وی ادامه داد: پیروزی های انقلاب اسلامی نشان دهنده حقانیت آن است. صحنه های مقاومت اسلامی در سوریه عراق و دیگر مناطق دنیا رفته نشان دهنده حقانیت این انقلاب اسلامی است و اگر امروز صداهای ناخوشایند از غرب می شنویم از عصبانیت آنها است.

سردار وحیدی گفت: انقلاب ما نشان داد که تبدیل به الگو شده و تمام تلاش دشمنان برای جلو گیری از این اتفاق است و شما می بینید که همه هجمه ها بعد از  موفقیت ها در جبهه مقاومت است.

وی ادامه داد: جبهه دشمنان در کشورهای دیگر برای مقابله با انقلاب ایران است و امروز کشورهای منطقه فهمیده اند که تنها به انقلاب اسلامی ایران می توانند تکیه کنند.

عضو مجمع تشخیصی مصلحت نظام تاکید کرد: امروز دنیای غرب نیز بر قدرت و پیروزی ایران اسلامی در جبهه مقاومت تاکید دارند و اگر جهاد خون، شهادت و پیروزی را تبدیل به جهاد علمی نکنیم  وظیفه خود را به خوبی انجام نداده ایم و انجام این وظیفه یعنی تبدیل این رشادت ها و پیروزی ها به نوشته است.

وی با تاکید بر اینکه باید پیروزی ها در دفاع مقدس و جبهه مقاومت را تبدیل به ایدئولوژی کنیم افزود: این یعنی جهاد علمی و تمدن اسلامی  که جوهره انسانی را به وجود آورده است.

سردار وحیدی ادامه داد: جهاد علمی یعنی اتفاقات مهم در انقلاب اسلامی استخراج ، تدوین و در اختیار جوامع انسانی که تشنه هستند قرار بگیرند. دلیل نامگذاری جبهه انسجام برای مقابله با نظام سلطه است. در جبهه علمی هم باید با انسجام سربازان این حوزه در جهان اسلام را جذب کنیم.

وی با بیان اینکه جریان علمی جهان اسلام در حال جذب به جهان استکبار هستند گفت: باید با مرکزیت ایران این جبهه علمی را تشکیل و دانشمندان جهان اسلام را جذب و مانع نفوذ دشمنان شویم.

سردار وحیدی اظهار داشت: نفوذ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی  هر کدام اهدافی دارند و هدف نفوذ علمی تاثیر بر علوم انسانی است تا مانع رسیدن به اهداف دینی شوند . متأسفانه نفوذ علمی اتفاق افتاده و تنها با جهاد علمی و بیان حرف نو می شود مانع آن شد.

وی با بیان اینکه ارتباط دانشگاه ها در کشور  کم است اظهار داشت: باید با جهاد علمی ارتباط را قوی تر و هدف مشترک ایجاد کنیم. ما در دانشگاه عالی دفاع ملی به دنبال ایجاد جبهه علمی هستیم. دانشگاه عالی دفاع ملی به دنبال دادن مدرک دکتری نیست بلکه به دنبال تحقق اهداف خاص از جمله جهاد علمی است.

سردار وحیدی در پایان اظهار داشت:  ما باید پاسخگوی نیازمندی‌های علمی نیروهای مسلح باشیم و این امر برعهده دانشجویان و اساتید دانشگاه دفاع ملی است. در گام بعد ما باید مدیران انقلابی تربیت کنیم. ما باید این جوهره را بشناسیم و هرچه توفیق داشته‌ایم بدلیل شناخت همین جوهره بوده است. ما نیازمند مدیران راهبردی انقلابی هستیم تا نظام را در مقابله با توطئه‌های دشمنان پیش ببرند.