نماینده مردم خوزستان در خبرگان با بیان این که دولت باید در جهت اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کند، گفت: در مدیریت برخی انسان های با تفکر خاص اقتصادی هستند که به نگاه به بیرون تمایل داشته، دچار غرب زدگی بوده و اتکای به بیگانگان دارند؛ کسی که چنین تفکری دارد نمی تواند سبب اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی شود.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری  با اشاره به گذشت دو سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب به ارزیابی عملکرد و میزان موفقیت مسؤولان و دستگاه ها در زمینه اجرایی کردن این سیاست ها پرداخت.

وی افزود: در زمینه اقتصاد مقاومتی آنگونه که مطلوب و مورد نظر بوده پیشرفت به عمل نیامده است اما برخی موارد به وجود آمده که بر اساس اقتصاد مقاومتی پیشرفت داشته است به عنوان نمونه در سال ۷۵ مقام معظم رهبری طرحی را در خوزستان برای توسعه کشاورزی در استان مطرح فرمودند.

امام جمعه موقت اهواز با بیان این که این طرح تا سال ۹۲ حرکت کندی داشته است، اظهار داشت: اگر این دستور رهبر معم انقلاب اجرایی شده بود ۳۰۰ هزار فرستاده شغلی ایجاد می کرد و نصف محصولات غذایی کشور ازاین طریق تأمین می شد.

وی ادامه داد: با عنایت رهبر معظم انقلاب از طریق صندوق توسعه ملی بودجه ای در نظر گرفته شد و تلاشی خوبی برای این کار صورت گرفته که مایه امیدواری برای آینده است؛ مقام معظم رهبری از این طرح به عنوان مصداقی از اقتصاد مقاومتی یاد کردند.

آیت الله حیدری با بیان این که دولت باید در جهت اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کند، ابراز داشت: این که سیاست های اقتصاد مقاومتی به صورت کامل اجرا نشده به مدیریت برمی گردد، در مدیریت برخی انسان های با تفکر خاص اقتصادی هستند و به نگاه به بیرون تمایل دارند ، دچار غرب زدگی بوده و اتکای به بیگانگان دارند.

وی عنوان کرد: کسی که چنین تفکری دارد نمی تواند سبب اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی شود، مسأله تحریم ها نیز بهانه ای بوده که امیدوارم این بهانه برطرف شده و بهانه دیگری وجود نداشته باشد.