مدیر مدرسه علمیه امام خمینی کرمانشاه با اشاره به اینکه شهدا ارزش های جامعه را تقویت کردند، گفت: مداومت بر اردوهای راهیان نور حرکتی بزرگ در راستای اعتلای فرهنگی و اسلامی جامعه است.

به گزارش پرس شیعه؛ خانم فلاحی مدیر مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کرمانشاه با اشاره به اینکه راهیان نور جامعه را از ناتوی فرهنگی مستکبران مصون می دارد ابراز داشت: شهدا نماد بارز استقامت و پایداری بوده که برافراشتن پرچم آن ها انقلاب را از هجمه های فرهنگی مصون می دارد.

مدیر مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کرمانشاه بیان داشت: شهدا خودباوری و ارزش های جامعه را تقویت و ملت را در برابر گزند بدخواهان و مستکبران جهانی واکسینه کردند.

این مسؤول در ادامه افزود: راهیان نور و مداومت بر آن یک حرکت بزرگ فرهنگی در راستای اعتلای فرهنگی اسلامی و دینی است از این رو برای حضور هر چه بیشتر جوانان در این فضای معنوی باید سرمایه گذاری و برنامه ریزی کرد.

فلاحی تأکید کرد: شهادت و پاسداری از کشور افتخاری برای ملت ها است که انقلاب اسلامی در دوران جنگ تحمیلی درس بزرگمردی و ایستادگی تا پای جان را به دشمنان و خونریزان جهانی داد.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت باید به نسل های بعدی منتقل شود ابراز داشت: یکی دیگر از عوامل مصون ماندن انقلاب اسلامی از ناتوی فرهنگی دشمنان، انتقال فرهنگ شهادت به نسل بعد می باشد زیرا زنده نگاه داشتن یاد شهدا همان زنده نگاه داشتن مکتب عاشورا است.

مدیر مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کرمانشاه مطرح کرد: مبلغان خواهر زینب گونه حضوری پررنگ در راهیان نور داشته باشند و از توان بالای خود در جهت اعتلا و ترویج فرهنگ عاشورایی بهره ببرند.

وی با بیان این که راهیان نور دژی محکم در برابر فتنه های مستکبران است، اظهار داشت: امروزه بدخواهان جمهوری اسلامی ایران شهدا و مکتب آن ها را سدی در برابر خود می بینند و با استفاده از ناتوی فرهنگی به دنبال تخریب و در نهایت از بین بردن این سد هستند.