استاد حوزه علمیه قم گفت: اصل اول انقلابی ماندن مسأله دشمن شناسی و مبارزه با دشمن است، چرا که دشمن هر لحظه پوست عوض می کند؛ بنابراین لازم است در هر شرایطی توانایی مقابله و مجاهدت با دشمن را داشته باشیم.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام احمد شیخ بهایی، استاد حوزه علمیه قم،با خطر دانستن تضعیف روحیه انقلابی گری در حوزه و مجلس خبرگان، گفت: چون طلاب و روحانیان حلقه ارتباط بین رهبری و عموم مردم اند و آنان رابط امام و مردم در دوران انقلاب بودند؛ بنابراین رهبری از ضعف روحیه انقلابی گری در میان علما احساس خطر کردند و این مطلب را تذکر دادند.

وی ادامه داد: انقلابی ماندن مردم به انقلابی ماندن روحانیت و علما است و از سوی دیگر انقلابی ماندن امام و رهبر جامعه دینی نیز به وجود روحیه انقلابی در میان علما و روحانیت است.

این استاد حوزه علمیه گفت: اصل اول انقلابی ماندن مسأله دشمن شناسی و مبارزه با دشمن است؛ چرا که دشمن هر لحظه پوست عوض می کند؛ بنابراین لازم است در هر شرایطی توانایی مقابله و مجاهدت با دشمن را داشته باشیم.

وی گفت: محتوای انقلابی همین سخنان رهبری و بیانات امام راحل است و لازم است به صورت جدی این مباحث اطلاع رسانی و تبلیغ شوند.

حجت الاسلام شیخ بهایی با اشاره به ضرورت کار انقلابی در حوزه های علمیه، گفت: طلاب باید فداکارانه درس بخوانند و با تمام توان در راه عمل به وظیفه مجاهدت کنند.

وی گفت: کارها و وظایف گوناگونی بر عهده حوزه و روحانیت است؛ اما لازم است حوزه جهت انجام وظیفه و عمل به تکلیف اولویت ها را در نظر بگیرد.

این استاد حوزه علمیه گفت: آسیبی که امروز دچار حوزه و روحانیت شده، مسأله دنیا گرایی و تنبلی است و لازم است هرچه زود تر آسیب زدایی صورت گیرد.

حجت الاسلام شیخ بهایی در پایان گفت: امروز حوزه باید با استفاده از وقت و جلوگیری از اتلاف وقت اولویت را به کارهای ضروری و بر زمین مانده بدهد تا بتواند حضور موثرتری در مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد.