مردم عراق در اعتراض به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، در منطقه «الخالص» واقع در استان دیالی تظاهرات کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، مردم این کشور به مخالفت با برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان برخاستند.

بر اساس این گزارش، مردم عراق در اعتراض به این همه پرسی در منطقه الخالص واقع در استان دیالی تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان در این تظاهرات با سر داد شعارهایی علیه برگزارکنندگان همه پرسی، خواستار توقف فوری آن شدند.

گفتنی است، همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق از امروز آغاز شد و قرار است تا ساعت ۱۸ به وقت محلی ادامه یابد.