روسای جمهور روسیه و قزاقستان در تماسی تلفنی از کارآمدی مذاکرات آستانه برای بهبود اوضاع سوریه، سخن گفتند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، « ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان از کمک مذاکرات آستانه به بهبود اوضاع سوریه سخن گفت.

طرفین در این گفتگو درخصوص چشم انداز حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه که پس از ششمین نشست آستانه صورت گرفت، بحث و تبادل نظر کردند.

این دو رئیس جمهور تأکید کردند که چارچوب مذاکرات آستانه اثربخشی خود را ثابت کرده است و نشان داده که نقش مهمی در آرام کردن درگیری‌ها و بهبود شرایط انسانی در سوریه داشته است.

همچنین در جریان این گفتگو، دو طرف درمورد برخی از مسائل مرتبط با همکاری های دوجانبه، از جمله مسائل مربوط به افزایش افزایش حضور در عرصه صنایع فناوری پیشرفته صحبت کردند.