رهبر جریان صدر در واکنش به برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان از دولت عراق خواست که نیروهای نظامی را به حال آماده باش درآورد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از السومریه، مقتدا صدر رهبر جریان صدر بیانیه ای درباره همه پرسی کردستان صادر کرد و از دولت عراق خواست که بر همه منافذ زمینی، هوایی مسلط و از مرزهای حمایت کند.

وی از دولت خواست که نیروهای امنیتی را به حالت آماده باش درآورد.