سخنران حرم حضرت معصومه (س) با اشاره به این که اقتصاد اسلامی اقتصادی تولید محور بوده نه مصرف گرا، گفت: این اقتصاد به وسیله تولید موجب آبادانی شهرها شده و تعاون و رفتار مؤمنانه در تولید ملی لازمه رسیدن به توسعه و پیشرفت اقتصادی است.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام حسین زاده، سخنران حرم حضرت معصومه(س) امروز در شبستان امام خمینی(ره) آستان حضرت معصومه(س) با بیان این که در نظام اسلامی تعاون در تولید از اهمیت زیادی برخوردار بوده و اقتصاد اسلامی یک اقتصاد آبادگر است، گفت: نظام اسلامی یک نظام مصرف کننده نیست بلکه با تعاون در تولید سعی می کند شهرها را آباد کند.

وی افزود: در اقتصادی اسلامی معامله به گونه ای شرعی است که ضمن این که سود طرفین را تأمین کند بتواند اثر مثبتی بر جای بگذارد و گرنه اگر معامله اثری بر اجتماع نداشته و صرفا برای پول و فقط به خاطر واسطه گری باشد حرام است.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: این که رهبر معظم انقلاب همواره بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارند، برای این است که تا از درون مشکل را حل نکنیم، نمی توانیم نسبت به حل مشکلات بیرونی موفق باشیم و حل کردن مشکلات درونی در عرصه اقتصاد تنها به وسیله تعاون در تولید ملی و تکیه بر استعدادها و توانمندی های داخلی ممکن است.

حجت الاسلام حسین زاده ادامه داد: در سال های اخیر شاهد بودیم که برخی کشورهای عربی در حال همکاری محض با امریکا و غرب بودند ولی از این رابطه نه تنها به پیشرفت اقتصادی و سیاسی نرسیدند بلکه در تأمین اساسی ترین نیازهای خود نیز به غرب وابسته شد و تمام توانمندی اقتصادی خود را از دست داده اند.

وی با اشاره به تضعیف روحیه کار اجتماعی در جامعه گفت: امروزه شاهد هستیم که انجام کارهای اجتماعی رها شده و افراد نسبت به هم کمتر احساس مسؤولیت می کند، این در حالی است که اسلام بر برادری و تعاون تأکید می کند و پیشرفت جامعه اسلامی را تنها به این وسیله ممکن می داند؛ زیرا زمانی که افراد در کنار هم همکاری داشته باشند عیوب کار برطرف می شود و نتایج کار نیز بهتر می شود.

سخنران حرم حضرت معصومه(س) رفتار مؤمنانه را لازمه پیشرفت جامعه به خصوص اقتصادی اسلامی دانست و یادآور شد: جای تأسف است که مشاهده می شود بعضی تولیدات ما در جامعه اسلامی نسبت به تولیدات در کشورهای غیر اسلامی بی کیفیت تر و نامناسب تر باشد؛ زیرا مؤمن هیچگاه اهل تقلب نیست و در کار برادرش خیانت نمی کند.