یکی از نمایندگان پارلمان عراق برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان این کشور را نقشه رژیم صهیونیستی برای تجزیه عراق دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، عبود العیساوی عضو پارلمان عراق تاکید کرد: اصرار مسئولان اقلیم کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی برای برگزاری همه پرسی در واقع اجرای نقشه صهیونیستها برای تجزیه عراق به صورت کامل به شمار می آید.

وی در ادامه افزود: برگزاری این همه پرسی یک راه سریع و آسان ترین راه برای نابودی عراق از طریق جدایی اقلیم کردستان محسوب می شود. مسئولیت این اتفاق هم چنین بر عهده رهبران روند سیاسی در عراق است چرا که نتوانستند بر کشورهای منطقه برای توقف این طرح تاثیر بگذارند.

از سوی دیگر موفق الربیعی یکی از اعضای پارلمان این کشور گفت که قصد دارد پیشنهادی مبنی بر کاهش تاثیر آراء فراکسیون نمایندگان کرد در پارلمان ارائه دهد به طوریکه آراء آنها برای تصویب طرح ها کاهش یابد.