مقامات سعودی همه پروازهای فرودگاه ملک عبدالعزیز در جده را به دلیل گرد و غبار موجود در هوا به صورت موقت تعلیق کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، ترکی الذیب مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی فرودگاه جده از همه مسافران خواسته است که برای اطلاع از زمان پرواز خود با شرکت های هواپیمایی تماس بگیرند.
هوای مکه مکرمه نیز غبارآلود گزارش شده است.
تصاویر زیر نشان دهنده وضع نامناسب هوا در جده است که خبرگزاری رسمی عربستان آن را منتشر کرده است.

وضع نامناسب هوا در جده

وضع نامناسب هوا در جده

وضع نامناسب هوا در جده

وضع نامناسب هوا در جده