«استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تأکید کرد که فدرالیسم کُرد باید حق وتوی تصمیمات دولت دمشق را داشته باشد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تأکید کرد: فدرالیسم کُرد باید حق وتوی تصمیمات دولت دمشق را داشته باشد.

بر اساس این گزارش، وی ادامه داد: باید در هر گونه قانون اساسی آینده، حق وتوی تصمیمات دولت سوریه برای فدرالیسم کرد در نظر گرفته شود.

در همین راستا برخی منابع تأکید کردند: دی میستورا در تلاش است تا کمیته تدوین قانون اساسی را به تصویب قانون حق وتوی فدرالیسم کرد در سوریه قانع کند.