پلیس آمریکا با انتشار آماری رسمی ضمن اعتراف به افزایش میزان جرم در این کشور برای دومین سال متوالی، از کشته شدن بیش از ۱۷ هزار تن از شهروندان این کشور در سال ۲۰۱۶ خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از نیویورک تایمز، آمارهای منتشر شده از سوی «اف بی آی» از افزایش میزان جرم های خشونت بار در آمریکا برای دومین سال متوالی خبر می دهند.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی پلیس آمریکا، آمار جرم های خشونت بار سال گذشته ۴.۱ درصد و امسال نیز نسبت به سال گذشته ۳.۹ درصد رشد داشته است.

همچنین به گفته پلیس آمریکا تنها در سال ۲۰۱۶، حدود ۱۷۲۵۰ نفر از شهروندان آمریکایی به قتل رسیده اند.

گفته می شود در حالیکه آمار جرم و جنایت در آمریکا از سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ رو به کاهش گذاشته بود، طی دوسال اخیر جهشی چشمگیر را نشان می دهد.

لازم به ذکر است آمار جرم های مختلف در آمریکا هرساله توسط پلیس این کشور مورد ارزیابی و انتشار قرار می گیرد.