وزیر امورخارجه کشورمان با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پرس شیعه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جفری فلتمن معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی، در نیویورک دیدار و گفتگو کردند.

همچنین در ادامه وزیران امور خارجه ایران و اندونزی نیز در نیویورک دیدار و گفتکو کردند.