نخست وزیر عراق در سخنانی بر عدم به رسمیت شناختن نتایج همه پرسی اقلیم کردستان عراق که روز دوشنبه برگزار گردید تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه، نخست وزیر عراق در سخنانی بر عدم به رسمیت شناختن نتایج همه پرسی اقلیم کردستان عراق که روز دوشنبه برگزار گردید تاکید کرد.

حیدر العبادی با بیان اینکه این همه پرسی بدون نظارت قانونی و به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین الملل برگزار شده است از افزایش اقدامات علیه مسئولان این «هرج و مرج و فتنه» خبر داد.

وی در جریان بازدید از مقر فرماندهی عملیات مشترک گفت: نیروهای ما بر روی زمین مشغول مبارزه هستند و هیچ چیز ثانوی همچون همه پرسی یا غیره آنها را به خود مشغول نمی کند.

العبادی افزود: دادگاه فدرال بر عدم برگزاری همه پرسی بخاطر مغایرت آن با قانون اساسی تاکید کرده و ما حاضر نیستیم نتایج این همه پرسی را قبول کنیم.

نخست وزیر عراق تصریح کرد: ما به زور متوسل نخواهیم شد و بر قانون اساسی تکیه داریم و این تنها دادگاه فدرال است که به این اختلاف رسیدگی می کند. ما یا هر طرف دیگری نتایج همه پرسی را نخواهیم پذیرفت و اقدامات خود علیه مسئولان این فتنه را تشدید خواهیم کرد.