«کمال حسن علی» مغاون دبیرکل اتحادیه عرب ضمن انتقاد از برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق تأکید کرد: این همه پرسی وبال منطقه خواهد بود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، «کمال حسن علی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب از برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: همه پرسی استقلال کردستان وبال منطقه خواهد بود.

این مقام اتحادیه عرب افزود: آنچه اکنون در اقلیم کردستان عراق رخ می دهد، نمونه ای از وجود انشقاق و جدایی در منطقه است.

گفتنی است، همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق از دولت مرکزی بغداد، روز گذشته در سایه مخالفت های شدید داخلی و خارجی برگزار شد.